Informacja o dniach wolnych od pracy w 2017 roku

Dodano: 2017-05-04 10:29:03             Zmodyfikowano: 2017-05-04 10:30:22
Rejestr zmian
Zarządzenie nr 10/2017 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich z dnia 25.04.2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich za święta przypadające w dni wolne od pracy w 2017r. - treść zarządzenia
Dzień wolny od pracy10 listopada 2017r. (piątek)