Numery kont bankowych

Dodano: 2009-05-21 13:22:25             Zmodyfikowano: 2015-01-21 14:13:58
Rejestr zmian
Wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole
nr konta: 85 1010 1401 0054 0922 3100 0000
Wpłaty zaliczek na biegłego, tłumacza, kuratora, za zamieszczenie ogłoszeń w prasie należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole
nr konta: 25 1010 1401 0054 0913 9800 0000
Wpłaty poręczeń majątkowych, kaucji, gwarancji, wadiów należy wpłacać na rachunek bankowy:
BGK O/O Opole
nr konta: 14 1130 1017 0021 1002 5390 0004 (nowy nr konta)