Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Informacja w sprawie z wniosku Marii ...

Informacja w sprawie z wniosku Marii Strohof o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Komornikach

Dodano: 2018-03-27 15:07:01             Zmodyfikowano: 2018-03-27 15:08:03
Rejestr zmian
Strzelce Op. dnia 27.03.2018r.
Sygn. akt I Ns 663/17 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 663/17 toczy się postępowanie z wniosku Marii Strohof o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Komornikach obejmującej działki: nr 966, 978, 979 z mapy 6 stanowiące łąki trwałe o powierzchni 0,7540 ha, nr 538 z mapy 4 stanowiącej grunty orne o powierzchni 0,7500 ha, nr 478 z mapy 4 stanowiącej grunty orne o powierzchni 0,4196 ha, nr 1046 z mapy 7 stanowiącej grunty orne i łąki trwałe o powierzchni 0,5540 ha, nr 1045 z mapy 7 stanowiącej grunty orne i łąki trwałe o powierzchni 0,2770 ha, nr 308 i 392 z mapy 1 stanowiące grunty orne, grunty rolne zabudowane i grunty zadrzewione i zakrzewione o powierzchni 0,2788 ha, oraz położonej w Łowkowicach składającej się z działki nr 178 z mapy 3 stanowiącej grunty orne i łąki trwałe o powierzchni 0,2470 ha dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich, Wydział Ksiąg Wieczystych nie prowadzi księgę wieczystą, a były prowadzone księgi wieczyste dawne: Tom XII Karta 425 (działki nr 966, 978, 979), Tom VIII Karta 298 (działka 538),  Tom VI Karta 179 (działka 478), Tom I Karta 36 (działka 1045), Tom IV Karta 113 (działka 1046), Tom II Karta 60 (działki 308, 392) oraz Tom III Karta 90 (działka 178).
Z odpisu powyższych dokumentów wynika, że  prawo własności tych nieruchomości przysługiwało Emilowi Siekiera (zm. 20 września 1978 r.) i Annie Siekiera (zm. 23 stycznia 1991 r.) w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej.
Wzywa się właścicieli, współwłaścicieli nieruchomości, ich następców prawnych, spadkobierców lub inne osoby które mają tytuł prawny do wyżej opisanej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. i udowodnili swe prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia przedmiotowej nieruchomości.


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.