Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Postanowienie w sprawie z wniosku ...

Postanowienie w sprawie z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Krapkowickiego o likwidację niepodjętego depozytu sądowego

Dodano: 2018-03-28 11:44:28             Zmodyfikowano: 2018-03-28 12:04:49
Rejestr zmian
Dnia 27 lutego 2018r. 
Sygn. akt I Ns 68/18 
 
P O S T A N O W I E N I E
 
Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział I Cywilny
w składzie:
 
Przewodniczący: SSR Ewa Filipska-Bazgier
 
po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2018 r. w Strzelcach Opolskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Krapkowickiego
o likwidację niepodjętego depozytu sądowego
 
postanawia:
 
z urzędu stwierdzić likwidację niepodjętego depozytu poprzez orzeczenie przepadku na rzecz Skarbu Państwa depozytu w postaci :
1) Roweru damskiego Victoria, koloru bordowego – przyjętego protokołem nr 1/2014;
2) Części roweru z koszykiem, koloru niebieskiego – przyjętego protokołem nr 3/2014;
3) Klucza do samochodu marki Nissan – przyjętego protokołem nr 5/2014;
4) Roweru trekkingowego TECNO BIKR – przyjętego protokołem nr 6/2014;
5) Telefonu komórkowego marki SONY – przyjętego protokołem nr 7/2014;
6) Kluczy do samochodu z czarnym etui – przyjętych protokołem nr 8/2014;
7) Roweru kolarzówka – przyjętego protokołem nr 9/2014;
8) Roweru górskiego ECO BIKE koloru kremowego – przyjętego protokołem nr 11/2014;
9) Wózka dziecięcego koloru zielonego – przyjętego protokołem nr 13/2014;
10)  Roweru marki BOSS koloru złoto-szarego – przyjętego protokołem nr 17/2014;
11)  Telefonu Sony Xperia C1905 – przyjętego protokołem nr 18/2014;
12)  Roweru marki EUROP koloru bordowego – przyjętego protokołem nr 20/2014;
13)  Roweru górskiego X-tract 3426 koloru czerwono-czarnego – przyjętego protokołem nr 22/2014;
14)  Portfela koloru czarnego – przyjętego protokołem nr 23/2014;
15)  Telefonu komórkowego SAGEM – przyjętego protokołem nr 24/2014;
16)  Telefonu komórkowego HUAWEI ASCEND Y-330 – przyjętego protokołem nr 25/2014;
17)  Telefonu komórkowego HTC  – przyjętego protokołem nr 26/2014;
 
Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 stycznia 2018 roku, wnioskodawca wniósł o stwierdzenie likwidacji depozytu i przejście na rzecz Skarbu Państwa w.w. przedmiotów. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazał, że zgodnie art. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych starostą właściwym do przyjęcia rzeczy znalezionej jest starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzczy. W wyniku przeprowadzonych czynności policyjnych ustalono, iż przedmioty nie zostały utracone w wyniku czynu zabronionego. Ponadto podczas przeprowadzonych czynności przez pracowników Starostwa Powiatowego w Krapkowicach nie ustalono osób uprawnionych do odbioru przedmiotów będących w depozycie. Po przyjęciu każdej ze znalezionych rzeczy wnioskodawca umieszczał ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach celem wezwania osób uprawnionych do odbioru przechowywanych rzeczy. Wezwani uczestnicy nie zgłosili się w ustawowym terminie.
W ocenie Sądu działania wnioskodawcy byty adekwatne do okoliczności występujących w niniejszej sprawie oraz spełniały wymogi wynikające z ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów.
Wobec powyższego, Sąd z urzędu zobowiązany był do stwierdzenia likwidacji niepodjętego depozytu, a to na podstawie art. 4, art. 6 ust. 4, 5 i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. nr 208, poz. 1537).
Orzeczono zatem jak w sentencji.


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.